Unieke code (zie brief) 
Balansmeter voor Ouders

Opvoeden en opgroeien van kinderen gaat de ene dag makkelijk, op andere dagen lastiger. Alles in je omgeving heeft invloed op hoe makkelijk of moeilijk opvoeden en opgroeien van je kind/kinderen gaat. Kijk terug naar de afgelopen maand. Geef bij iedere vraag je mening door de balans te verschuiven op de lijn. Er zijn geen goede of foute antwoorden - het gaat om jouw mening.


1.1. Hoeveel ervaring heb je met opvoeden?
 
 Weinig Veel


2.2. Hoeveel steun of hulp krijg je van anderen (partner, familie, vrienden, buren)?
 
 Weinig Veel


3.3. Zijn jij en je partner (mede-opvoeder) het eens over de aanpak van de opvoeding?
 Ik heb geen partner
 
 Bijna nooit Bijna altijd


4.4. Spelen in je gezin zaken waardoor opvoeden lastig is?
 
 Weinig Veel


5.5. Lukt het je om veranderingen en plotselinge gebeurtenissen op te vangen?
 
 Moeilijk Makkelijk


6.6. Heeft het opvoeden en opgroeien van je kind(eren) invloed op je stemming?
 
 Negatieve invloed
(frustratie, teleurstelling)
WisselendPositieve invloed
(vertrouwen, genieten)


7.7. Hoe heb je de afgelopen maand het opvoeden en opgroeien van je kind(eren) ervaren?
 
 Moeilijk Makkelijk


 8.


8. Hoe was de afgelopen maand de balans tussen alles wat opvoeden van je vraagt (je draaglast) en wat je aan kunt (je draagkracht)?
 
 Uit balans Goed in balans